14 gün
Tek Giriş
FiyatÖzel Tarife 100$ (367 DHS'ye eşit)
Şu uyruğa sahip olanlar için geçerlidir:
Mısır, Hindistan, Ürdün, Lübnan, Güney Afrika, Sudan.

Standart Tarife 130$ (477.10 DHS'ye eşit)
Diğer uyruklara sahip olanlar için geçerli.

Yayınlanan Tarife 205$ (752.35 DHS'ye eşit)
Şu uyruğa sahip olanlar için geçerli:
Botsvana, Kongo, Gana, Nijerya
30 gün30 günlük vize için kişi başına 30$ eklenir
Acil VizelerAcil işlem için kişi başına 105$ eklenir (385.35 DHS'ye eşit).
Çıkış garantisi
Kişi başına 409$ ( 1,501 DHS'ye eşit).
Çıkış Garantisi ücreti herkese uygulanmaz, herkes bireysel olarak ele alınmaktadır. Garantiyi sadece gerekli olduğunda talep ediyoruz.
 Ayrıca, bu bağlantıda değişik Muafiyet senaryoları bulunmaktadır.90 gün
Tek Giriş
Fiyat409$ (1,500 DHS'ye eşit).  
Acil Vizeler
Acil işlem için kişi başına 105$ eklenir (385.35 DHS'ye eşit).
Çıkış garantisi
Kişi başına 409$ (1,501 DHS'ye eşit).90 gün
 Birden Fazla Giriş
Fiyat682$ (2,500 DHS'ye eşit).
Çıkış garantisi
Gerekli değil.


English version: Dubai Tourist Visa Fees